English French Italian German Russian Spanish
כניסה לשותפים כניסה ללקוחות
:שם משתמש
:הכנס סיסמא
לקוח/מפרסם, נשמח לעמוד לרשותך!
יורם לימודים בע"מ (מקבוצת וואלה!)
טלפון: 03-7174413 פקס: 03-7174425
צור קשר אודות תוכן ומוצרים נתונים ורייטינג אפשרויות הפרסום ברנז'ה
מתאים לך
משתחרר ומתלבט מה ללמוד? עוד לפני שאתה עושה פסיכומטרי כדאי לדעת לאן אתה מכוון. מערכת מתאים לך תמפה עבורך את כל דרישות המקצוע שאתה מעוניין ללמוד. תוכל לבחור מבין מגוון מקצועות את אותו מקצוע שאתה רוצה ללמוד ולבדוק האם הוא מתאים לך. המערכת תבדוק איתך מה הן העדפותיך, בהתאם לשיקולים המרכזיים של המקצוע ולבסוף תסנכרן בין הרצונות שלך לבין צרכי המקצוע המבוקש ותקבע האם מתאים לך לעסוק בו.
 פתח בחלון חדש
ייעוץ והכוונה למועמדים
ייעוץ והכוונה למועמדים
המבדק .1
סיכויי קבלה ללימודים .2
ספריית המקצועות .3
יועצים מומחים .4
מתאים לך .5
אינדקס הלימודים
אינדקס הלימודים
לימודים בחו"ל .1
לימודים אקדמיים .2
לימודי תעודה .3
לימודי העשרה .4
מכינות וקורסי הכנה .5
ערוצי התוכן שלנו
ערוצי התוכן שלנו
מלגות .1
VOD .2
Copyright © 2017 yoram learning LTD. All rights reserved פרסם ביורם