English French Italian German Russian Spanish
כניסה לשותפים כניסה ללקוחות
:שם משתמש
:הכנס סיסמא
לקוח/מפרסם, נשמח לעמוד לרשותך!
יורם לימודים בע"מ (מקבוצת וואלה!)
טלפון: 03-7174413 פקס: 03-7174425
צור קשר אודות תוכן ומוצרים נתונים ורייטינג אפשרויות הפרסום ברנז'ה
?םידומילל םידמעומל בושח יכה המ
יום שלישי, 9 באוקטובר 2012, 10:46 רנגו הבול :תאמ
ירמגל םירחא םה םילוקישהש אצמ "םידומיל םרוי" דדמ .תידיתעה הדובעה תביבסו םוחתב הסנכהה תמר ,דומילה דסומל םאתהב םהלש דומילה ימחת תא םירחוב םידומילל םידמעומש בושחל גוהנ
:עוד בכתבה
לא כסף, לא אפשרויות תעסוקה ובטח לא המלצה של משפחה וחברים - עניין, זה הדבר החשוב ביותר למועמדים ללימודים ולסטודנטים בבואם לבחור את תחום הלימודים שלהם – כך עולה מסקר שנערך בין גולשי אתר "יורם לימודים".

הסקר, שהתבצע בחודש אוקטובר השנה, חולק ל-2 קבוצות של נשאלים: האחת מועמדים ללימודים, בה השתתפו 1,100 נסקרים והשנייה - סטודנטים ובוגרים, שכללה 600 נסקרים. הנחקרים התבקשו לדרג את רמת החשיבות (חשוב מאוד, חשוב, חשוב במידה, חשוב במידה מועטה, לא חשוב כלל) שהם מעניקים למשתנים שונים הקשורים לבחירת תחום לימודים ולמשתנים הקשורים לבחירת מוסד לימודים. בנוסף לכך, בסקר נבחן גם האופן בו המועמדים והסטודנטים ממנים או מתכוונים לממן את התואר האקדמי שלהם.

דסומ ךכ רחא ,םוחת םירחוב םדוק
קודם בוחרים תחום, אחר כך מוסד
םידומיל םוחת תריחבב םילוקישה
באופן מפתיע, למרות שכמעט לכולם יש בבית 'אמא פולניה', נראה כי כמעט 90% מהנסקרים לא מייחסים חשיבות רבה להמלצות של קרובי משפחה או חברים.

מי שעוד מקבל חשיבות מועטה הוא מוסד הלימודים. כלומר, רק 12.8% מהנסקרים העידו שהם קודם בוחרים באיזה מוסד הם מעוניינים ללמוד ורק לאחר מכן התאימו לכך את תחום הלימודים שהם רוצים ויכולים להתקבל אליו. נתון זה מצטרף לדברים שאמר ל"יורם ברנז'ה" סמנכ"ל השיווק של אוניברסיטת תל אביב, אהוד אור, שציין כי "אם בעבר לא הייתי מתפשר על לימודים באוניברסיטה, ואם לא הייתי מתקבל ללימודי מדעי המחשב, הייתי הולך ללמוד מתמטיקה. אם לא התקבלתי להנדסה, הייתי הולך ללמוד פיזיקה וכו' - העיקר ללמוד באוניברסיטה, אז עכשיו זה לא בהכרח ככה. מועמדים שלא מתקבלים לתחומים המבוקשים באוניברסיטאות מעדיפים ללמוד את אותו התחום במכללות, ולא להתפשר על לימוד התחומים העיוניים באוניברסיטאות".

כאמור, במקום הראשון בבחירת תחום לימודים, נמצא - "תחום הלימוד מעניין אותי" עם 96.4% שהגדירו אותו כפרמטר "חשוב מאוד". הפרמטר השני בחשיבותו בבחירת תחום לימודים הוא "תחום הלימוד תואם את הכישורים והיכולות שלי" - 91.5% מכלל הנסקרים דרגו אותו כ"חשוב מאוד".

"אפשרויות תעסוקה עתידית" מדורגות במקום השלישי עם 85%, שדירגו אותו כ"חשוב מאוד", כאשר מועמדים לתואר שני מייחסים חשיבות רבה יותר לפרמטר זה, מאשר מועמדים לתואר ראשון - 52% מהמועמדים לתואר שני, מול 47% מהמועמדים לתואר ראשון, טענו כי זה חשוב להם מאוד.

כמו כן, מהנתונים עולה עוד כי רק ל-82% חשובה סביבת העבודה העתידית ו- 79.5% מהנסקרים מעניקים חשיבות לרמת ההכנסה בתחום.


קישורים:
ביבא לת תטיסרבינוא לש קווישה ל"כנמס םע אלמה ןויארה

?דסומה לש ןיטנומה הווש המכ
כמה שווה המונטין של המוסד?
םידומיל דסומ תריחבב םילוקישה
בעולם בו תדמית שיווקית טובה עושה בשבילך לפחות חצי מהעבודה, מעניין לבדוק איזו חשיבות מקבל מוסד הלימודים, מה חשוב למועמדים ולסטודנטים כשהם באים לבחור את המוסד שיהיה חתום להם על התואר.

מהסקר שערכנו עולה שהמוניטין האקדמי של המוסד, קרי איכות המרצים ותוכנית הלימודים וכן תדמיתו המקצועית של המוסד בשוק העבודה הן בעלות החשיבות הגבוהה ביותר עבר מועמדים ללימודים וסטודנטים. כ- 86% מכלל האוכלוסייה הגדירו את הפרמטרים הללו כ"חשובים מאוד".

כ- 80% ציינו שאין חשיבות רבה לסביבת הלימודים של המוסד - המתקנים השונים, הקפיטריה וכו', וזהו למעשה הפרמטר הכי פחות משמעותי עבור המועמדים ללימודים והסטודנטים. כמו כן, 70% אמרו כי הם לא נותנים חשיבות רבה לתנאי הלימוד – גמישות בשעות הקורסים, דחייה בהגשת עבודות וכדומה, כשהם מתבקשים לבחור איפה ללמוד.

?ראותה תא םיטנדוטסל ןממ ימ
מי ממן לסטודנטים את התואר?
(ShutterStock - צ) דובעל םינווכתמ אל םידמעומה בור
מהסקר עולה עוד ש כ- 20% מהמועמדים ללימודים מתכוונים לקחת הלוואה בשביל לממן את הלימודים. עם זאת, רוב המועמדים ללימודים העידו כי הם לא מתכננים לעבוד במהלך התואר על מנת לממן את הלימודים, למעשה רק כ- 41% אמרו כי הם מתכוונים לעשות זאת. נתון זה מתווסף לכך שכ- 45% מהנסקרים מתכננים לממן את לימודיהם בעזרת חסכונות.

ואם למישהו היה ספק, טוב שיש הורים – כ- 45% מהנסקרים בונים על ההורים שלהם למימון התואר. בולט בהקשר זה הוא היחס לעלות הלימודים, רק 32% מהמועמדים שהוריהם ממנים להם את התואר דירגו את עלותו כפרמטר "חשוב מאוד", זאת לעומת מועמדים אשר מתכוונים לממן את הלימודים בעזרת עבודה או מתוך חסכונות שנתנו חשיבות רבה יותר לעלות התואר – 46% ו- 51%, בהתאמה, הגדירו את זה כשיקול "חשוב מאוד".

כמו כן, אחרי גיל 28 עולה החשיבות של עלות התואר. כ- 81% מכלל הנסקרים בגילאים אלו דירגו אותו כבעל חשיבות רבה, לעומת 73% בקבוצת הגילאים 18-21. ושוב, טוב שיש הורים.

תדו הימדקא
אקדמיה ודת
(ShutterStock - 'צ) הדועת ידומילב רקיעב םיניינעתמ םידרח
חילונים מהווים את האחוז הכי גבוה בין המועמדים לכל התארים. רוב המועמדים מתעניינים בלימודי תואר ראשון - כ- 70% מכלל המועמדים. מקרב החרדים, 30% מתעניינים בלימודי תעודה.

בקרב האוכלוסייה הדתית נמצא כי יש חשיבות רבה יותר לפרמטר "מיקומו הגיאוגרפי של המוסד" – 74% דירגו זאת כ"חשוב מאוד" או "חשוב", לעומת 67% בכלל האוכלוסייה.

גרסה להדפסה שלח לחבר

 
Copyright © 2017 yoram learning LTD. All rights reserved פרסם ביורם