English French Italian German Russian Spanish
כניסה לשותפים כניסה ללקוחות
:שם משתמש
:הכנס סיסמא
לקוח/מפרסם, נשמח לעמוד לרשותך!
יורם לימודים בע"מ (מקבוצת וואלה!)
טלפון: 03-7174413 פקס: 03-7174425
צור קשר אודות תוכן ומוצרים נתונים ורייטינג אפשרויות הפרסום ברנז'ה
םייראלופופה דומילה תועוצקמל שוקיבב הדירי
יום רביעי, 7 בנובמבר 2012, 9:30 םידומיל םרוי תכרעמ :תאמ
היגולוכיספו תרושקת ,בשחמה יעדמ ,םיקסע להנמ תועוצקמ ידומילל שוקיבה תיתועמשמ הרוצב דרי 2012 תנשב
ירידה בביקוש למקצועות הלימוד הפופולאריים
(shutterstock -'צ) םייראלופופה םימוחתב הדח הדירי
בשנת 2012 חלה ירידה משמעותית בביקוש למקצועות הלימוד הפופולאריים: מנהל עסקים לתואר ראשון, פסיכולוגיה, תקשורת ומדעי המחשב, זאת לעומת אותה תקופה אשתקד, כך עולה מנתוני אתר "יורם לימודים" מבית וואלה!, שבדק את מידת ההתעניינות של מועמדים ללימודי תואר ראשון.

הירידה החדה ביותר בהתעניינות ללימודי תואר ראשון נרשמה בלימודי פסיכולוגיה והיא עומדת על 24% פחות מאשר שנה שעברה. גם תחום לימודי התקשורת, שהיה פופולארי במיוחד בעשור האחרון, יורד ב- 21%.

ההתעניינות בלימודי מנהל עסקים וכלכלה, ובלימודי מדעי המחשב יורדת השנה ב- 13%, בכל אחד מהתחומים הללו. לעומת זאת, חלה עלייה דרמתית של 35% בהתעניינות בלימודי סיעוד, וכן עלייה של 8% בהתעניינות בלימודי חינוך והוראה.

םידומילל שוקיבה תומגמ לש קיודמ יוהיז
זיהוי מדויק של מגמות הביקוש ללימודים
(shutterstock -'צ) ?םידמעומה תא ןיינעמ המ
ממצאים אלו עולים מהנתונים שפרסם אתר "יורם לימודים" מבית וואלה!, אשר פיתח השנה מערכת ראשונה מסוגה בארץ המאפשרת לזהות מגמות בביקוש ללימודים. מערכת המדד של "יורם לימודים" הינה מערכת ייחודית המבוססת על דטא-בייס של 20,000 מועמדים שונים מדי חודש, ומאפשרת לקבל מידע בנוגע לכל המגמות בענף הלימודים – אילו קטגוריות לימודים התחזקו ואילו נחלשו, מהם התחומים הפופולאריים ואיזה מקצועות נוספים מעניינים את המועמדים.

לדברי מנכ"ל "יורם לימודים", שמעון כהן, "עד היום, ניתן היה לקבל מידע על ביקושים למקצועות לימוד רק בדיעבד, כאשר המל"ג היה מפרסם את הדוחות השנתיים. המערכת שאנחנו מציעים מאפשרת למוסדות הלימוד ולעוסקים בענף הלימודים לקבל און ליין את כל הנתונים אודות הביקוש, כמו גם להשוות לשנים קודמות ואף לבדוק אילו מקצועות נוספים מעניינים כל מועמד. המטרה שלנו היא לסייע לענף ההשכלה הגבוהה להבין טוב יותר את המגמות בשוק ולהיערך בהתאם".


קישורים:
םידומילל םישוקיבב תומגמה לכ - אלמה םרוי דדמל הסינכ
םיליעומ םיחותפה םימיהש םיבשוח םידומילל םידמעומ :רקס
םכילא דע עיגמ עדימה לכ - ה'זנרב םרוי לש רטלזוינל וישכע ומשרה

גרסה להדפסה שלח לחבר

 
Copyright © 2017 yoram learning LTD. All rights reserved פרסם ביורם