English French Italian German Russian Spanish
כניסה לשותפים כניסה ללקוחות
:שם משתמש
:הכנס סיסמא
לקוח/מפרסם, נשמח לעמוד לרשותך!
יורם לימודים בע"מ (מקבוצת וואלה!)
טלפון: 03-7174413 פקס: 03-7174425
צור קשר אודות תוכן ומוצרים נתונים ורייטינג אפשרויות הפרסום ברנז'ה
?ראות הזב שי :הביבסה תוכיא לע הרימש
יום חמישי, 5 בפברואר 2015, 10:18 רגנוי לג :תאמ
ראות הזב תושעלו המידק דחא דעצ םכלש הגאדה תא תחקל ולכות םג וישכע ,הקוריה היינבב ךרוצב וא תילבולג תוממחתה ,תויתביבס תויעבמ םיגאדומ םתייה דימת םא
:עוד בכתבה
שמירה על איכות הסביבה: יש בזה תואר?
(shutterstock-'צ) הז לע ךלוה ינא ?עוצקמל הבהאה תא ךופהל
בזמן שאתם שומרים על אורח חיים ירוק, מתנדבים בארגון למען הכדור, מתעניינים במצבה של שכבת האוזון ורוצים לעסוק בתפקידי איכות הסביבה, עכשיו יש לכם הזדמנות ממשית לעשות זאת.

רגע לפני שתירשמו לתואר במנהל עסקים ותשאירו את אהבה שלכם כתחביב, זה הזמן להיחשף לתארים שידאגו לעתיד של כולנו על הכדור ויעלו מודעות לנושאים החשובים באמת.

תומייקב ןושאר ראות
תואר ראשון בקיימות
(צחי-'צ) הילטיאב חוכ תנחתב סיפנירג ליעפ ,ףוס םוהיזל םימש
מה לומדים? פיתוח יזמות בתחומי הסביבה להבטחת קיימות, תכנון לאומי ארוך טווח של משק המים והאנרגיה, הבנת שיקולים רחבים של איכות הסביבה, עידוד חדשנות ופיתוח יזמות.

תכנית הלימודים מבוססת על תכניות מובילות בארצות הברית בדגש על התייחסות מקומית של ישראל. מדובר במתכונת דו חוגית המשלבת לימודי כלכלה או ממשל.

פרטים נוספים: התואר מיועד לסטודנטים בעלי רצון להוביל שינויים בתחום הסביבתי, ליזום מהלכים למען צרכי הסביבה ולעמוד מול אתגרים בתחומי איכות הסביבה. התואר נמשך כשלוש שנים.

מוסד לימוד: המרכז הבינתחומי בהרצליה.


קישורים:
םידומילה דסומל וסנכיה

יתביבס חותיפו היפרגואיגב ןושאר ראות
תואר ראשון בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי
(shutterstock-'צ) האלה הז תא םיריבעמ ,סיפנירגב תואחמ קר אל
מה לומדים? התואר כולל לימודים פרטניים על חבלי ארץ גיאוגרפיים בעולם בשילוב התמקדות במזרח התיכון וארץ ישראל. נושאים נוספים כמו: גיאולוגיה, אקלים, כלכלה, ערים ועיור, משאבי הסביבה, גלובליזציה ודגש על לימודי הסביבה בהקשר של מעורבות האדם.

פרטים נוספים: התואר בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי בבית ברל כוללים תעודת הוראה בגיאוגרפיה לבתי הספר העל יסודיים, או תעודת הוראה משולבת, באזרחות ומולדת לבתי ספר יסודיים. התואר נמשך כארבע שנים.

מוסד לימוד: המכללה האקדמית בית ברל.


קישורים:
םידומילה דסומל וסנכיה

תויתביבס תויגולונכט תסדנהב ןושאר ראות
תואר ראשון בהנדסת טכנולוגיות סביבתיות
(shutterstock-'צ) הקורי היינב :םשל ךלוה דיתעה
מה לומדים? מסלול לימודים ייחודי המתמקד בהנדסת טכנולוגיות סביבתיות המאפשרת שימוש בטכנולוגיות מסורתיות וחדשניות שיאפשרו צריכה מספקת של מים, אויר נקי ואנרגיה מתחדשת.

נושאי לימוד נוספים כמו: מדעי המים והקרקע, מניעת זיהום, איכות אוויר, צריכת מים להפקת אנרגית שמש ועוד. נושאי ליבה הנדסיים כבסיס לטכנולוגיות סביבתיות.

פרטים נוספים: התואר נמשך כארבע שנים.

מוסד לימוד: עזריאלי מכללה אקדמית להנדסה ירושלים.


קישורים:
םידומילה דסומל וסנכיה

םיעדמב הארוה תדועתו הביבסה יעדמב ןושאר ראות
מה לומדים? תכנית משולבת המציעה הכשרה פדגוגית ומעשית, כלומר תואר ראשון במדעי הסביבה ותעודת הוראה במדעים.

עם סיום הלימודים, יוכלו הסטודנטים לבחור תחומי עיסוק שונים החל מהתעשיות השונות כמו גם השתלבות במסגרות החינוכיות.

פרטים נוספים: התואר נמשך כארבע שנים.

מוסד לימוד: המכללה האקדמית אחווה.


קישורים:
םידומילה דסומל וסנכיה

הקורי הימיכ לולסמב ןושאר ראות
תואר ראשון במסלול כימיה ירוקה
(shutterstock-'צ) םכלש םידייב אבה פאטראטסה ילוא יכ :הקורי הימיכ
מה לומדים? המסלול מתמקד בנושאים של כימיה סביבתית, אפקט החממה, החור באוזון, שיטות אנליטיות לקביעת רמות זיהום בסביבה, פרויקטים סביבתיים, הקשר בין אנרגיה וסביבה, סיורים אקולוגים במפעלים כימיים ועוד.

פרטים נוספים: לימודי התואר מתמקדים בתחום האנרגיה המתחדשת והנקייה, כאשר בוגרי התואר ישתלבו במחקר ופיתוח של חומרים לצבירה של אנרגיה. התואר נמשך כשלוש שנים.

מוסד לימוד: אוניברסיטת אריאל בשומרון.


קישורים:
םידומילה דסומל וסנכיה

תומייקו יתליהק ןוזמ ןוניגב הדועת ידומיל
מה לומדים? מבוא לאיכות הסביבה בראיה גלובלית ומקומית, מודלים לתכנון גינון, מעגל המזון קומפוסט, גינון טיפולי עם אוכלוסיות שונות, היבטים תכנונים וכלכליים של פרויקט גינון קהילתי וגינון מזון, חסכון במים, השקיה בגינון קהילתי ועוד.

פרטים נוספים: התעודה נועדה לרכזי גינון וסביבה ברשויות ובישובים, מתכנני נוף וגינון וסטודנטים במקצועות סביבה, חקלאות, קהילה רווחה וחינוך.

מוסד לימוד: המכללה האקדמית תל חי.


קישורים:
םידומילה דסומל וסנכיה

היגרנא הנוממל הרשכה :הדועת ידומיל
לימודי תעודה: הכשרה לממונה אנרגיה
(צחי-'צ) רודכה ןעמל לועפל ןמזה עיגה
מה לומדים? ממונה אנרגיה בארגון הוא גורם מוסמך לעקוב אחר צריכת האנרגיה של הארגון. הנושאים הנלמדים במהלך הקורס: משק האנרגיה בעולם ובישראל, מערכת מיזוג וקירור אויר, מערכות חום, מערכות חשמל, ניהול משק האנרגיה ועוד.

פרטים נוספים: הקורס מתאים לטכנאים, מהנדסים ואנשי ניהול טכניים. התעודה מוכרת על ידי משרד התשתיות האנרגיה והמים. התעודה דורשת כ-200 שעות לימוד.

מוסד לימוד: מכללת אורט סינגלובסקי תל אביב.


קישורים:
םידומילה דסומל וסנכיה

גרסה להדפסה שלח לחבר

 
Copyright © 2017 yoram learning LTD. All rights reserved פרסם ביורם